PINARBAŞI LİHKAB

PINARBAŞI LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

İfraz(ayırma-bölme) ve Tevhid(birleştirme) bir İmar Planı uygulama yöntemi olm

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız

Plan örneği, talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerinde yapılan iş