DADAY LİHKAB

DADAY LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

İfraz(ayırma-bölme) ve Tevhid(birleştirme) bir İmar Planı uygulama yöntemi olm

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkul&uu

Aplikasyon krokisi nedir? Üzerine inşaat yapılacak olan parselin konumunu belirleye