ABANA LİHKAB

ABANA LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya

İfraz(ayırma-bölme) ve Tevhid(birleştirme) bir İmar Planı uygulama yöntemi olm

Plan örneği, talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerinde yapılan iş