Kastamonu Yapı Aplikasyon Projesi

Kastamonu Yapı Aplikasyon Projesi

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesine denir.


YAPI APLİKASYON BELGESİ NEREDEN ALINIR ?


Aplikasyon krokisi , parselin bağlı bulunduğu kadastro müdürlüğünden gerekli belgelerin verilmesi ile temin ediliyor. Gereken belgeler aşağıda yer alıyor.

 

  • Aplikasyonu istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
  • Gayrimenkul malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği,
  • Talep sahibi şirket , vakıf , dernek veya kooperatif emsilcisi ise , yetki belgesi ile kimliği,
  • Gayrimenkulün sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya

Plankote, köşe nokta ve belirli noktaların kotlarının verildiği evraktır. Evrakta a