Kastamonu Harita Plan Örneği

Kastamonu Harita Plan Örneği

Plan örneği, talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemler arasında yer alır. Harita (plan) örneği parselin tescili haritasından aynen alınan örneğe denir. Söz konusu harita (plan) örneğinin alınabilmesi için parsel malikinin tapu senedi ve nüfus cüzdanı örneği ile başvurması gerekmektedir.


Harita (plan) örneğinde söz konusu parselin tamamı çizilir. Komşu parsellerle olan irtibatlar gösterilir, yol cephesi gösterilir, parsel üzerinde herhangi bir irtifak hakkı varsa kesik çizgilerle gösterilir. Parselin tescili haritasına göre en az 3 adet karelaj gösterilir. Harita (plan) örneğinin çizildiği maktuğ çizergeye il, ilçe, köy-mahalle, kütük-sayfa no, pafta no, ada no, parsel no, yüzölçümü, paftanın ölçeği, düzenleyen, kontrol eden ve takdis eden memurların adı soyadı ve düzenleme tarihleri tanzim edilir. Son olarak tapu-fen kayıt defterine kaydedilir. Makbuz tarihi ve numarası yazılır ve tapu fen defterine kayıda alınarak işlem tamamlanmış olur.

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız

Aplikasyon krokisi nedir? Üzerine inşaat yapılacak olan parselin konumunu belirleye