KÜRE LİHKAB

KÜRE LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmekt