Kastamonu Bağımsız Bölüm Yer Gösterme

Kastamonu Bağımsız Bölüm Yer Gösterme

İlgilisi tarafından yeri tespit edilemeyen bağımsız bölümün yerinin ilgilisine zeminde gösterilmesi ve bilinen noktalara göre bunun krokisinin oluşturulması işlemidir.


İstenen belgeler:


Gösterilmesi istenen bağımsız bölümün tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, vekalet aslı veya fotokopisi ile vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir. tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.


Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

 

  • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
  • Temsilde Yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
  • Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
  • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir


Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

 

  • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
  • Vekaletname fotokopisi
  • Vekilin kimlik fotokopisi
  • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Arazi çalışmalarınız için profesyonel bir mühendislik desteği almanız

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi

İlgilisi tarafından yeri tespit edilemeyen bağımsız bölümün yerinin ilgil