CİDE LİHKAB

CİDE LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

İfraz(ayırma-bölme) ve Tevhid(birleştirme) bir İmar Planı uygulama yöntemi olm

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmekt

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkul&uu