İHSANGAZİ LİHKAB

İHSANGAZİ LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız

Aplikasyon krokisi nedir? Üzerine inşaat yapılacak olan parselin konumunu belirleye

Plankote, köşe nokta ve belirli noktaların kotlarının verildiği evraktır. Evrakta a