KASTAMONU LİHKAB

KASTAMONU LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız

Ülke genelinde dikey veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli yapıların; fiili

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi