KASTAMONU LİHKAB

KASTAMONU LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

Plankote, köşe nokta ve belirli noktaların kotlarının verildiği evraktır. Evrakta a

İmar Barışı: Cihangir Harita ile Güvenilir Destek

İfraz(ayırma-bölme) ve Tevhid(birleştirme) bir İmar Planı uygulama yöntemi olm