Kastamonu İfraz (Ayırma)/Tevhid (Birleştirme )

Kastamonu İfraz (Ayırma)/Tevhid (Birleştirme )

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir.


İhdas: İki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme işlemidir.

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Aplikasyon krokisi nedir? Üzerine inşaat yapılacak olan parselin konumunu belirleye

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmekt