Kastamonu İfraz (Ayırma)/Tevhid (Birleştirme )

Kastamonu İfraz (Ayırma)/Tevhid (Birleştirme )

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir.


İhdas: İki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme işlemidir.

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Arazi çalışmalarınız için profesyonel bir mühendislik desteği almanız

İfraz(ayırma-bölme) ve Tevhid(birleştirme) bir İmar Planı uygulama yöntemi olm

Ülke genelinde dikey veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli yapıların; fiili