Kastamonu Cins Değişikliği

Kastamonu Cins Değişikliği

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız hale, bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya, arsa veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.


Taşınmazlarda yapılacak cins değişikliği işlemleri üç ana başlık altında sıralanabilir.


Yapısız iken yapılı hale gelme


Yapılı iken yapısız hale gelme


Zirai cins değişiklikleri

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

İfraz(ayırma-bölme) ve Tevhid(birleştirme) bir İmar Planı uygulama yöntemi olm

Plankote, köşe nokta ve belirli noktaların kotlarının verildiği evraktır. Evrakta a

Zemin tespit tutanağı; Bilindiği üzere İmar barışı iki aşamadan oluşuyor. ilk aşama