Kastamonu Parselasyon

Kastamonu Parselasyon

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir. Bunun amacı, kentleşmenin düzenli bir biçimde gelişmesini sağlamaktır. Herhangi bir arsanın yapılaşmasına temel oluşturur. Parselasyon planları, imar planlarına dayanarak yapılmaktadır. Bu tür işlemler, belediye ve mücavir alanlar içindeyse belediye encümeni, değilse il idare kurulu tarafından onaylanmaktadır. Parselasyon planları idarede bir ay boyunca asılı kalması gerekmektedir. Bir ayın sonunda planın uygulamaya geçmesi kesinleşir ve tapu dairesine gider.

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Plan örneği, talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerinde yapılan iş

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkul&uu

Arazi çalışmalarınız için profesyonel bir mühendislik desteği almanız