İNEBOLU LİHKAB

İNEBOLU LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya

Zemin tespit tutanağı; Bilindiği üzere İmar barışı iki aşamadan oluşuyor. ilk aşama

Plankote, köşe nokta ve belirli noktaların kotlarının verildiği evraktır. Evrakta a