AZDAVAY LİHKAB

AZDAVAY LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmekt

Aplikasyon krokisi nedir? Üzerine inşaat yapılacak olan parselin konumunu belirleye