AZDAVAY LİHKAB

AZDAVAY LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi

Plankote, köşe nokta ve belirli noktaların kotlarının verildiği evraktır. Evrakta a

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkul&uu