SEYDİLER LİHKAB

SEYDİLER LİHKAB

Öne Çıkarılanlar

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi

Aplikasyon krokisi nedir? Üzerine inşaat yapılacak olan parselin konumunu belirleye