Kastamonu Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltmesi

Kastamonu Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltmesi

Ülke genelinde dikey veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli yapıların; fiili durumları ile tapu kayıtlarının dayanağını oluşturan mimarî projesindeki bağımsız bölüm numaraları veya vaziyet planında gösterilen blokların blok numaraları zaman zaman farklılıklar göstermektedir. Bu tür hata bulunan bağımsız bölümlerde, kişiler fiili olarak sahibi olduğu yerin, tapu planında maliki olamamakta, hukuken tapu planında yazan numaradaki yerin maliki olmaktadır.


Bu durum 19.09.2011 Tarihine kadar idari yoldan çözülememekte, ancak maliklerin karşılıklı takas veya satış yapmaları ile çözülebilmekteydi. Bu işlemde Takas veya satış işlemlerindeki harç ve vergiler nedeniyle yüksek maliyetler oluşmaktaydı. Aksi halde mahkeme yoluna gidilmekteydi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2011/3 sayılı genelgesiyle çözülür hale getirilmiştir. Belirtilen şekilde Blok veya bağımsız bölümlerinde hata buluna kişilerin lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürolarına başvurmaları halinde; Bu büroların tapu sicil müdürlüğünde, belediyede ve zeminde yaptığı inceleme sonucu hazırladığı raporla tapu müdürlüğündeki planında düzeltme yapılarak sorun çözülmektedir. 

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkul&uu

Ülke genelinde dikey veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli yapıların; fiili

İfraz(ayırma-bölme) ve Tevhid(birleştirme) bir İmar Planı uygulama yöntemi olm