Kastamonu Parselasyon

Kastamonu Parselasyon

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir. Bunun amacı, kentleşmenin düzenli bir biçimde gelişmesini sağlamaktır. Herhangi bir arsanın yapılaşmasına temel oluşturur. Parselasyon planları, imar planlarına dayanarak yapılmaktadır. Bu tür işlemler, belediye ve mücavir alanlar içindeyse belediye encümeni, değilse il idare kurulu tarafından onaylanmaktadır. Parselasyon planları idarede bir ay boyunca asılı kalması gerekmektedir. Bir ayın sonunda planın uygulamaya geçmesi kesinleşir ve tapu dairesine gider.

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmekt

Aplikasyon krokisi nedir? Üzerine inşaat yapılacak olan parselin konumunu belirleye

Zemin tespit tutanağı; Bilindiği üzere İmar barışı iki aşamadan oluşuyor. ilk aşama