Kastamonu İfraz (Ayırma)/Tevhid (Birleştirme )

Kastamonu İfraz (Ayırma)/Tevhid (Birleştirme )

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir.


İhdas: İki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme işlemidir.

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Plan örneği, talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerinde yapılan iş

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmekt

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkul&uu